Uddannelse

STYRK DIN KRITISKE SANS OG SKAB BÆREDYGTIGE PROCESSER

Sektionen for Bæredygtigt Design og Omstilling (BDO) bidrager til flere tværfaglige uddannelser ved Aalborg Universitet. Sektionen byder ind med fokus på proces, innovation, teknologi, organisation, markeder og bæredygtighed gennem anvendelse af primært kvalitative metoder.

BDO lægger vægt på at skærpe de studerendes evner til kritisk at forholde sig til status quo –  de paradigmer, praksisser og styringsformer, der påvirker teknologi-, produktions- og forbrugs-, infrastruktur- og byudviklingen. Samtidig lægger sektionen stor vægt på fremme af omstillings- og innovationsprocesser igennem bruger- og borgerinddragelse og co-design processer.

Sektionen har været primus motor i udviklingen af ingeniøruddannelsen Bæredygtigt Design (på bachelorniveau), Sustainable Design (på kandidatniveau) og efteruddannelsen Master i Bæredygtig Omstilling. Dette betyder, at der på disse uddannelser særligt er fokus på BDO’s forskningsområder og faglige kompetencer – herunder metoder og genstandsfelter.

Længere nede på siden kan du læse mere om uddannelserne med særligt BDO fokus.
 

Forskere fra BDO underviser- og byder ind med deres faglighed på:

Uddannelser med fokus på BDO's forskningsfelt og metoder

Uddannelsen Bæredygtigt Design (bacheloruddannelse)

På uddannelsen går kreativitet, teknisk viden og social indsigt hånd i hånd. Du udvikler kompetencer som projektledelse, udvikling af prototyper og innovative løsninger og lærer at analysere forskellige brugspraksisser og hvordan aktører agerer i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge. Samtidig opnår du kvalifikationer i mere tekniske ingeniørfag som mekanik, matematik, energiomsætning og datahåndtering.
Læs mere om Bæredygtigt Design og hvordan den ansøges på uddannelsens hjemmeside.

 

Uddannelsen Sustainable Design (kandidatuddannelse)

Master i Sustainable Design kombinerer bæredygtigt produkt design med redskaber fra innovationsteori, prasisteori og brugerorientet design. Visualisering og eksperimenter er vigtige strategier til at udvikle nye løsninger, der kan gå ud over systemafhængigheder og skabe bæredygtig omstilling i forskellige dele af samfundet. Du kommer på uddannelsen til at indgå i designorienteret problemløsning i samarbejde med NGO'er, virksomheder offentlige institutioner og faglige grupper.
Læs mere om og hvordan den ansøges på uddannelsens hjemmeside.