Samarbejde

Samarbejde skaber ny viden

Samarbejde og brugerinvolvering står centralt i sektionen for Bæredygtigt Design og Omstillings (BDO’s) forskning. Sektionen samarbejder med eksterne parter om konkrete udviklingsprojekter. For sektionens medarbejdere er det afgørende, at forskningen kan hjælpe organisationer til at producere nyt sprog, nye praksisser eller nye modeller, der kan give legitimitet til at gøre nye ting. Derfor handler forskningssamarbejde for os ikke om at overføre akademisk viden til praksis. Derimod handler det om at udvikle en ny virkelighed sammen – at vi skaber rammer for, at vi kan øve os på fremtiden et sted mellem forskning og praksis.

Samarbejdet består både i sparring og i fælles udviklingsprocesser, som bidrager med ny viden og indsigter for alle de involverede.

Sektionens medarbejdere er involveret i aktiviteter, der aktivt understøtter engagement, co-design og kollaborativ læring hos forskellige grupper af aktører i samfundet: Virksomheder, konsulentvirksomheder, borgergrupper, organisationer og lokale myndigheder. BDO lægger vægt på at udvikle en eksperimenterende og læringsbaseret tilgang til at studere innovation, bæredygtig design og omstilling.

Du er velkommen til at læse mere om fordelene ved at samarbejde med universitetets forskere og studerende og om de oftest indgåede samarbejder.

Du kan indgå et samarbejde på mange måder

Sektionen for Bæredygtigt Design og Omstilling(BDO) arbejder tæt sammen med en række eksterne samarbejdspartnere, heriblandt Københavns Kommune, Region H, Gate21 m.fl. både i forbindelse med konkrete udviklingsprojekter, men også gennem studenterprojekter, tilrettelæggelse af kurser og co-design processer, der involverer brugergrupper, medarbejdere, borgere og interesseorganisationer i bæredygtigt design- og omstillingsprocesser.

Foruden BDOs samarbejde med andre forskningsmiljøer i Danmark er sektionens medarbejdere involverede i et stort netværk af forskningsgrupper og universiteter i Europa, USA, Sydamerika og Asien. Dette giver god mulighed for at brede forskningsfeltet ud globalt og for at skabe samarbejder på tværs af lande og verdensdele.

Aktuelle forskningsprojekter

Sektionens medarbejdere er pt. involveret i en række eksternt finansierede projekter, bl.a.:

 • ENERGISE
  I December 2016 startede et nyt stort EUH2020-finansieret projekt om bæredygtigt energiforbrug, social praksis og intervention. Projektet løber til slutningen af 2019. Charlotte Louise Jensen fra BDO er konsortiemedlem og  arbejdspakkeleder på WP2, som kortlægger muligheder og udfordringer i eksisterende europæiske ’bottom-up’ initiativer for bæredygtig energiforbrug. Arbejdspakken fokuserer på at undersøge forandringer i hverdagsliv og sociale praksisser, som genererer bestemte energiforbrug, samt muligheder for intervention i sociale praksisser og energiforbrug. Læs mere om projektet her http://energise-project.eu/  
 • EcoMac: Økologisk makroøkonomi og bæredygtig omstilling – kritiske og konstruktive perspektiver
 • Vand i Byer 2014-2018 – innovationsnetværk for klimatilpasning
 • IPower: Husholdningers rolle i forbindelse med udviklingen af intelligente og fleksible energisystemer
 • Bæredygtig produktion 3.0: Virksomheders omstilling til en cirkulær økonomi
 • WIND2050: Om lokal accept og udvikling af vindmølleprojekter
 • TRANSIT: Social innovation og empowerment
 • UserTec: Om bruger praksisser og husholdningers energiforbrug
 • Future Land Management: Overblik over arealanvendelsen i Danmark og belysning af konflikter og kombinationsmuligheder samt reguleringsformer, der kan præge området i fremtiden.
 • Styr energien: Afprøvning af samarbejds- og forretningsmodeller, der skal gøre energibesparelse attraktivt for små virksomheder.
 • Saltskyl: Fuldskalaforsøg, der muliggør brug af lokal grundvandsressource til toiletskyl, herunder brugerundersøgelse og vurdering af påvirkning af vandforbruget.
 • Local implementation of energy strategies: Udvikling af strategier og vejledninger til at styrke konkret implementering af mål for øget energieffektivitet i lokalsamfund.
 • Building Stronger Universities: Et partnerskab med det overordnede mål at styrke Kathmandu Universitets kapacitet til at forestå studier og PhD-kurser af høj kvalitet inden for sociale, økonomiske og tekniske felter.
 • Innovation og inddragelsesprocesser i den offentlige sektor: Samarbejde med kommune om borgeres, brugeres og andre interessentes bidrag til udviklingen af fremtidens byer.
 • I-REMB: focuser på sammenhængen mellem teknologiske, lovgivningsmæssige og markedsmæssige udfordringer forbundet med skabelse af markeder for vedvarende energisystemer.