CENTER FOR DESIGN, INNOVATION OG BÆREDYGTIG OMSTILLING


Sektionen for Bæredygtigt Design og Omstilling driver Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling (DIST). DIST er et tværfakultært center, der samler forskere fra de humanistiske, tekniske og sociale videnskaber for at arbejde med kompleksiteten og udfordringerne, som bæredygtig omstilling kræver.

Forankret inden for traditionen for Teknologi- og Videnskabsstudier forsker Centret særligt i de socio-tekniske og økonomiske dynamikker, der kan styrke bæredygtig omstilling. DIST-ambitionen er både at udvikle nye forskningsbidrag og at arbejde tæt med eksterne partnere for at ændre eksisterende udviklingsspor. Herunder arbejdes der med tiltag og interventioner, som omfatter og engagerer en bred kreds af aktører.

Læs mere om centeraktiviteterne på DIST's hjemmeside: www.cdist.dk